S.No.

     Name of Members / Address

     Contacts

1.

    Dr. Vanitha R.

    President, CCIM

    7/2, AnthoniyarKoil Street. Dharkhast

    Chennai-600044 (Tamil Nadu)

 

   Phone : 011-28525156
   E-mail : president@ccimindia.org

2.

    Dr. V.B.Vijayakumar

    Vice President(Siddha), CCIM

     Sree Varsha, Nannattukavu,

    Pothencode PO,Thiruvananthapuram (Kerala)

 

 

    Mobile :- 09539339345 

    E-mail : drvbvijayakumar@gmail.com

 

3.

    Dr. Shaikh Zubair Ahmed Mohamed Ebrahim

    Vice President(Unani), CCIM

     C-6, Leelaram Bhavan,

    Dr. Ambedkar Road, Danapada,

    Khar (W) - 400055

 

 

    Mobile :- 919821393342,912226152862  

    E-mail : drzubairshaikh@icloud.com,
drzubairshaikh@hotmail.com

 

4.

    Dr. Thorat Dyaneshwar Eknath

     Flat No. 2, Siddharth Classic

    Apartment Near Bhosala Samarthnagar,

    Nashik PIN 422005

 

 

    Mobile :- 09960007777,0253-2355488 

    E-mail : dethorat@gmail.com

 

5.

    Dr. MushtaqAhamed C

    Razak Garden, Arumbakkam,

     Chennai-600106 (Tamil Nadu)

 

    Mobile :- 09884156051, 04448521533  

    E-mail : drcmushtaq65@gmail.com

 

6.

    Dr. K. Rajalakshmi

    Associate Professor, Deptt. of Siddha, The Tamil Nadu

    Dr. M.G.R. Medical University, Guindy,     

     Chennai -600032 (TAMILNADU)

 

    Mobile :- +91-984 096 1455
    E-mail : herbsiddha@rediffmail.com

7.

    Dr. Aadam

    Inside Sojati Gate,

    behind Masjid Teliyan,

    Jodhpur (Rajasthan)

 

    Mobile :- 9460147197, 9828502777
    Email :- aadam.sisodiya@iyc.in