S.No. Name Designation contact details Photograph
1. Dr. Vanitha R.

7/2, AnthoniyarKoil Street. Dharkhast

Chennai-600044 (Tamil Nadu)


President, CCIM


Email :-president@ccimindia.org
  

2. Dr. Umesh Shukla,

    E-10018, Shivajinagar,

    Bhopal (Madhya Pradesh)


Vice President(Ayurved),CCIM


Email :- umeshayurvedabhopal@gmail.com
  

3. Prof. (Mrs.) Shagufta Aleem,

    Department of Amraz-e-Jild-wa-Zohrawiya,

    Ajmal Khan Tibbia College,

    Aligarh Muslim University,

    Aligarh 202002 (UP)


Vice President(Unani), CCIM

Mobile no :- 0571-2403448
Email :- s.aleem786@yahoo.com
  

4. Dr. V.B.Vijayakumar

    Sree Varsha, Nannattukavu,     Pothencode PO,Thiruvananthapuram (Kerala)


Vice President(Siddha), CCIM

Mobile no :- 09539339345
Email :- drvbvijayakumar@gmail.com