S.No. Name Designation contact details Photograph
1. Dr. Vanitha R.

7/2, AnthoniyarKoil Street. Dharkhast

Chennai-600044 (Tamil Nadu)


President, CCIM


Email :-president@ccimindia.org
  

2. Dr. Shaikh Zubair Ahmed Mohamed Ebrahim,

    C/6, Lila Ram Bhawan CHS LTD,

    Dr. B.A. Road, Dandpada

    Khar(W), Mumbai -400 052 (MS)


Vice President(Unani), CCIM

Mobile no :- 919821393342,912226152862
Email :- drzubairshaikh@icloud.com,
drzubairshaikh@hotmail.com
  

3. Dr. V.B.Vijayakumar

    Sree Varsha, Nannattukavu,     Pothencode PO,Thiruvananthapuram (Kerala)


Vice President(Siddha), CCIM

Mobile no :- 09539339345
Email :- drvbvijayakumar@gmail.com